WZYS43-8S

  • Dual Power Hydraulic Material Handler WZYS43-8C

    ตัวจัดการวัสดุไฮดรอลิกกำลังสอง WZYS43-8C

    1. ตัวจัดการวัสดุพลังงานคู่สามารถติดตั้งได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้า โดยแบ่งปันข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องไฟฟ้าและความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายเครื่องดีเซลเมื่อเครื่องจักรเคลื่อนที่ไปมาระหว่างสถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันหรือไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องยนต์ดีเซลจะทำงานเป็นหน่วยกำลัง และมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานเป็นหน่วยพลังงานระหว่างการทำงานเพื่อลดการปล่อยมลพิษ เสียงต่ำ ค่าดำเนินการและบำรุงรักษาต่ำ