ทัวร์โรงงาน

บอนนี่มีความสามารถในการผลิตเต็มรูปแบบของรถขุดและรถตักไฮดรอลิกขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปชิ้นส่วน การประกอบ การดีบักและการทดสอบผลิตภัณฑ์ การเคลือบผลิตภัณฑ์และการส่งมอบ